Actualitat Notícies

S'autoritzen més de 550 expedients sobre activitats econòmiques

Al llarg del 2016 en el Departament de Llicències i Obertures
S'autoritzen més de 550 expedients sobre activitats econòmiques

El passat any, l’Ajuntament d’Alcoi ha autoritzat 174 activitats de llicències i obertures diferents a la ciutat a les que hi ha que sumar, 134 activitats ambientals (ampliacions o activitats puntuals), 128 canvis de nom, 28 instal·lacions desmuntables de festes i mig any i 103 veladors. Les llicències autoritzades creixen respecte a anys anteriors i es comencen a veure els resultats de l’esforç dels últims anys al departament per regularitzar tots els negocis i l’activitat econòmica que es desenvolupa a la ciutat.

Les 174 activitats autoritzades es reparteixen en 27 expedients d’activitat de pública concurrència (on s’engloben, sobretot, bars, cafeteries), 26 expedients de llicència ambiental i d’apertura (indústries, laboratoris...), 25 expedients de responsabilitat ambiental (comerços, magatzems), 70 expedients d’activitats innòcues (comerços, tallers, clíniques...) i 18 expedients d’apertures comercials i determinats serveis (comerços, acadèmies...). Al més de 170 expedients autoritzats, cal sumar els 128 expedients de canvi de nom ja que molts negocis opten per aquesta possibilitat per a continuar l’anterior activitat econòmica que ja es realitzava.

Sobre els veladors, en total s’han realitzats 103 expedients al 2016, al que hi ha que sumar els expedients per a instal·lacions desmuntables; en Festes de Moros i Cristians, 22 expedients i 6 més per a Mig Any. I per últim, els serveis mediambientals que han sigut en total 134 expedients tramitats (aquests fan referència a l’ampliació de serveis en negocis que ja tenen llicència o autoritzacions per a activitats puntuals). En total més de 550 expedients autoritzant activitat econòmica en la ciutat.

El regidor de Promoció Econòmica, Manolo Gomicia, explica: «Des que vam arribar al Govern, hem treballat per donar legalitat a tots els negocis i activitats de la ciutat ja que la situació que es van trobar en el tema de llicències era molt preocupant. Poc a poc, s’ha regularitzat la situació, i a més d’incrementar-se el nombre d’activitats econòmiques cal tindre en compte que també hem regularitzat negocis que estaven a un situació no regulada ja que, en el seu moment, ningú es va preocupar de tramitar les llicències que eren procedents».

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball