Ajudes i subvencions

A continuació mostrem un menú temàtic d'opcions amb la llista de les ajudes, subvencions i bonificacions en matèria de comerç convocades pels distints organismes públics, amb accés a l'enllaç corresponent punxant sobre l'escollida.

A través de l''ASSESORIA ON-LINE', podeu formular qualsevol consulta que serà atesa a través de correu electrònic, o concertar una cita amb el tècnic/a AFIC del seu municipi per a la resolució presencial de les qüestions que desitge plantejar.

 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania:

L'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada al DOCV de 17/8/2016, aprova les bases per les que es regula la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

Posteriorment, les respectives resolucions de convocatòria establiran les actuacions objecte de subvenció, la seua dotació pressupostària, i els terminis de presentació de sol·licituds i justificació d'actuacions.

*Convocatòria 2016 (sol·licituds fins el 8/10/2016)

Per Resolució de 16 de setembre de 2016 (DOCV 23/09/16), del director general de Comerç i Consum, es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2016 (també disponible aquí extracte de la referida Resolució)

En esta convocatòria poden presentar-se sol·licituds per a les següents línees de subvenció (punxeu sobre el títol per a accedir a detall, tràmit telemàtic i/o descàrrega d'impresos):

-Ajudes EMPRENEM COMERÇ per a les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat comercial en un local on amb anterioritat s'haja dut a terme activitat econòmica.

-Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme comercial per a l'exercici 2016. Comerç

-Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2016. Comerç

-Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2016. Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC). Comerç.

-Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2016. Fires comercials. Comerç

-Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme artesà. Artesania 2016

-Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2016. Espais expositius permanents d'artesania. Artesania 2016

-Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2016. Artesania 2016

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball